Blog

Stavebná dokumentácia pre kontaktný zatepľovací systém

27.03.2022 05:55:16

Stavebná dokumentácia pre kontaktný zatepľovací systém je terminus technicus definovaná v STN 73 2901:2015 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). V zmysle tejto definície sa jedná o“ dokumentáciu na dodávku a zabudovanie ETICS na stavbe, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ v prípade, že nie je súčasťou projektovej dokumentácie; musí byť v súlade s dokumentáciou výrobcu ETICS a s projektovou dokumentáciu.“


Prečítať viac

Fakty a mýty o vegetačných strechách

26.03.2022 18:35:44

Nastupujúci trend zlepšovania kvality života a bývania v mestách praje “zelenej architektúre”. S rozrastajúcou sa realizáciou, napríklad aj vegetačných striech, sa tak stáva centrom záujmu pre širšiu verejnosť.


Prečítať viac

Zdravotnícke zariadenia — projekcia a manažment riadenia K2projekt

26.03.2022 18:16:33

Zubné lekárstvo je špecializovaný odbor, kde spracovanie zdravotníckeho zariadenia je úzko späté so správnym technologickým návrhom riešenia priestoru. Práve symbióza medzi technológiami a architektúrou, dáva celému priestoru funkčnosť a logiku. Stomatologické ambulancie sú práve TEN typ zdravotníckeho zariadenia, kde je výber projekčnej kancelárie veľmi dôležitý. Akýkoľvek nesúlad medzi funkciou, technológiou a architektúrou sa ukáže pri užívaní priestoru ako dysfunkcia.


Prečítať viac

Projektovanie zdravotníckych zariadení

26.03.2022 18:10:39

Nemocnice, polikliniky, kliniky, domovy sociálnych služieb, či ambulancie. Toto je iba hŕstka zdravotníckych zariadení, ktoré by svojim architektonickým, stavebno-konštrukčným a technickým riešením mali byť špičkou medzi budovami. Ich priestory musia uľahčiť lekárom a zdravotníckemu personálu vykonať kvalitne svoju prácu. Pacientom by mali ponúknuť príjemné prostredie na zotavenia tela aj duše.


Prečítať viac

Korunou krásy je strecha

26.03.2022 17:58:47

Plochá, šikmá, oblúková. Nech je akákoľvek, je neodmysliteľnou súčasťou stavieb. Chráni vnútorné priestory pred vonkajšími vplyvmi, odvádza zrážkovú vodu a slúži ako technický priestor pre rôzne inštalácie. Strecha má však oveľa väčší potenciál! U nás sme sa rozhodli, že strechám dáme nový význam, a to, čo sa zdá byť netradičné, premeníme na štandard.


Prečítať viac

Manažér riadenia projektov

26.03.2022 17:54:23

Správna koordinácia projektu a jeho nosných článkov, akými sú jednotlivé odborné profesie, prináša so sebou mnoho pozitív. Manažér riadenia projektu má za úlohu najmä správne, odborne a technicky realizovateľne skĺbiť myšlienku a ideu architekta. Kontroluje a overuje projekčný návrh s technickými možnosťami realizácie a platnou legislatívou. Častokrát je táto funkcia spojená do jednej funkcie s projektantom diela. Prečo je manažér pre riadenie projektu mimoriadne dôležitý, vám prezradíme v nasledujúcom článku.


Prečítať viac

Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR