Blog

Korunou krásy je strecha

26.03.2022 17:58:47

K2projekt / K2flora

Plochá, šikmá, oblúková. Nech je akákoľvek, je neodmysliteľnou súčasťou stavieb. Chráni vnútorné priestory pred vonkajšími vplyvmi, odvádza zrážkovú vodu a slúži ako technický priestor pre rôzne inštalácie. Strecha má však oveľa väčší potenciál! U nás sme sa rozhodli, že strechám dáme nový význam, a to, čo sa zdá byť netradičné, premeníme na štandard.

S čoraz viac otepľujúcou sa klímou a zmenami, ktoré spôsobilo ľudstvo samo, prichádzajú do našich zemepisných šírok teplotné a zrážkové výkyvy. S meniacou sa klímou je potrebné sa adaptovať a zmeniť aj naše návyky. Správne zmeny v našom myslení totižto dokážu spomaliť, ak nie rovno zastaviť, hrozivé scenáre klimatických zmien.

Práve obnovenie životného prostredia, vyčistenie ovzdušia a zvýšenie produkcie kyslíka, čo priamoúmerne znižuje hladinu oxidu uhličitého v atmosfére, sú kľúčové faktory, ktorým sa budeme venovať na príklade a realizácii vegetačných striech. V K2flore sme stavili na profesionalitu, odbornosť a maximálne úsilie priblížiť vegetačné strechy širokému spektru ľudí, a tým prispieť svojou troškou k ich aktívnej implementácii. Pretože s nimi je život a naše prostredie oveľa zdravšie.

Extenzívna zelená strecha

Vegetačné strechy sú spomínané už v staroveku a ich história plynule pokračuje cez antiku až po novovek. Nie sú žiadnym novotvarom ani fenoménom dnešnej doby. Len sa na ne akoby medzičasom pozabudlo a ich krásu a funkčnosť znovu objavujeme.

O dôležitosti vegetačných striech hovoria samotné dejiny. Visuté záhrady kráľovnej Semiramis (z približne 8. storočia p. n. l.) patria medzi jeden zo siedmich divov sveta napriek tomu, že sa do dnešnej doby nezachovali.

Zelené strechy sú atraktívnym a výrazným architektonickým prvkom stavieb. Do prostredia, v ktorom sa nachádzajú, prinášajú široké spektrum pozitívnych aspektov ako napríklad:

 • Zlepšujú mikroklímu prostredia.
 • Zvlhčujú vzduch, čím priaznivo ochladzujú prostredie v ich okolí.
 • Sú prirodzeným absorbérom prachových častíc.
 • Tlmia hluk a zlepšujú tak akustickú pohodu v ich okolí.
 • Pohlcujú oxid uhličitý a, naopak, produkujú kyslík.
 • Zadržiavajú dažďovú vody, čím priaznivo odľahčujú stokové systémy miest a obcí.
 • Sú dokonalým izolantom strešného plášťa. Napomáhajú k zníženiu nákladov na vykurovanie a chladenie budov.
 • Sú domovom rôznych živočíchov, motýľov a opeľovačov.
 • Pri správnej a funkčnej realizácii predlžujú životnosť strešnej konštrukcie ako celku, čím významne znižujú náklady na obnovu budov.

Na naše územie sa vegetačné strechy opäť prinavrátili v 19. storočí. Odvtedy viac, či menej pribúda ich implementácia do stavieb. Vegetačné strechy sú neoddeliteľnou súčasťou urbanistického priestoru. Vytvárajú zaujímavé a hodnotné priestory.

Ich realizácia nemá takmer žiadne limity. Vhodné sú pre všetky typy striech, od plochých, cez šikmé až po atypické tvary striech škrupín, hyperbolických paraboloidov, či oblúkových striech.

Z hľadiska typu vegetačnej výsadby a výšky substrátu sa rozdeľujú na:

 • extenzívne,
 • polointenzívne a
 • intenzívne.

Extenzívne vegetačné strechy

Výška substrátu extenzívnej vegetačnej strechy je do 150 mm, v prípade výsadby krov, substrát musí spĺňať výšku od 150–200 mm. Extenzívna zelená strecha môže byť realizovaná aj na konštrukciách s nižšou únosnosťou do 300 kg/m2. Výber vegetácie extenzívnej zelenej strechy tvoria prevažne suché trávy, rozchodníky, skalničky a nízke kríky a pod. Tento druh zelenej strechy nie je určený pre bežný pohyb osôb, plní ekologickú, estetickú a izolačnú funkciu. Extenzívne zelené strechy sú menej náročné na údržbu. Strechy tohto typu väčšinou nepotrebujú zavlažovanie a dokážu akumulovať vodu. Pri dlhšie trvajúcom suchu a vysokých teplotách sa závlaha, aspoň manuálna, odporúča. Vegetácia sa navrhuje tak, aby sa dokázala rozrastať aj sama. Extenzívne vegetačné strechy nie sú na realizáciu finančne náročné.

Zelená strecha nemusí byť len plochá.

Vedeli ste, že:

Účinnosť fotovoltaických elektrární na zelených strechách exponenciálne rastie. Práve zeleň okolo fotovoltaických článkov odparovaním vody prirodzene ochladzuje vzduch nad strechou, a tým priaznivo vplýva na chod solárnej elektrárne, zvyšuje jej účinnosť a šetrí viac vaše financie.

Tzv. „zelená“ strecha nemusí byť len zelená. Krásnym príkladom sú práve extenzívne strechy. Rôznorodosť druhov nenáročných sukulentov, ktoré tvoria druhovú výsadbu na extenzívnych strechách v priebehu roka, mení svoju farbu, a tak strecha doslova hrá farbami.

Pri orientácii na veľmi slnečné strany je závlaha na mieste. Platí to najmä pri strechách orientovaných a juh a západ. Tieto strechy sú viac namáhané teplotnými rozdielmi, vetrom a priamym žiarením. Pri dlhšie trvajúcom teple a období bez zrážok sa preto odporúča rastlinkám pomôcť, a strechu poliať.

Intenzívne vegetačné strechy

Absolútnym lídrom v „zelených“ strechách sú intenzívne vegetačné strechy. Technicky náročnejšia realizácia však prináša doslova dych berúci priestor. Intenzívne strechy sú príroda na dosah. Je to vlastný park, či záhrada priamo nad vašimi hlavami, ktorá okrem toho, že prináša priestor na relax, aktívny odpočinok, priamo spolupôsobí so stavbou a jej vnútorným prostredím. Intenzívne strechy prinášajú so sebou úspory na vykurovaní a chladení budov, ktorých hodnoty môžu dosahovať aj viac ako 300 % úspory.

Intenzívne zelené strechy sú atraktívnym priestorom. Svoje miesto si u nás našli na každom zaujímavom projekte biznis centra, či nákupného centra. Ich potenciál bol objavený. Stali sa pútačom a lákadlom pre zákazníkov, ktorých lákajú na posedenie či kávičku.

Strešné záhrady

Vedeli ste, že:

Intenzívna zelená strecha sa realizuje s plne automatickým závlahovým systémom. Ten je účelovo nadstavený na optimalizáciu nákladov na závlahu, pričom musí zohľadňovať aj druhovú výsadbu na danom mieste.

Váha intenzívnej zelenej strechy sa pohybuje okolo 1 500 kg/m2. Vzhľadom na jej váhu, je to typ strechy, ktorý je potrebné, a aj vhodné plánovať už v projekčných začiatkoch stavby.

Dokážu ochladiť vzduch až o niekoľko °C, a tým vytvoriť príjemné prostredie aj v horúcich letných dňoch. Odparujúca sa voda ochladzuje a zvlhčuje vzduch v okolí vegetačnej strechy. Takéto prostredie praje všetkým živým organizmom najmä v horúcich dňoch.

Svojou konštrukčnou skladbou a výškou substrátu (okolo 300–800 mm) však tvoria dokonalú izoláciu a napomáhajú k zníženiu prevádzkových nákladov budov na vykurovanie a chladenie.

Vegetačné strechy sú najmä o rastlinách, ich rôznorodosti a druhovej pestrosti. Vďaka čitateľnej výsadbe dokážu vytvoriť okúzľujúci a harmonický priestor. Rastliny vysadené na vegetačných strechách sú však vystavované extrémnym podmienkam ako napríklad priamemu intenzívnemu žiareniu, striedaniu teplotných rozdielov, silnému vetru a mrazu či lokálne nadmernému úhrnu zrážok. Pri ich výbere je nutné mať po ruke odborníka, ktorý sa rozumie nielen stavebným konštrukciám, ale aj botanike, floristike a záhradnej architektúre.

K2flora je centrum, ktoré spája tých najlepších odborníkov do projekčných a realizačných tímov, a to s jediným cieľom. Úspešne zrealizovať funkčnú vegetačnú strechu, ktorá bude svojmu účelu slúžiť desiatky rokov bez potreby zásahu do systému strechy.Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR