Blog

Fakty a mýty o vegetačných strechách

26.03.2022 18:35:44

K2projekt/K2flora

Nastupujúci trend zlepšovania kvality života a bývania v mestách praje “zelenej architektúre”. S rozrastajúcou sa realizáciou, napríklad aj vegetačných striech, sa tak stáva centrom záujmu pre širšiu verejnosť.

Fakt: Vegetačné strechy ochladzujú vonkajšie aj vnútorné prostredie budov v lete!

V letných dňoch, kedy sa teplota dostane na 30 °C, je teplota bežne ploche strechy na povrchu okolo 70 °C. Teplota v rovnakom čase na vegetačnej streche sa pohybuje okolo 27 °C-30 °C.

Ako je to možné? Vegetačné strechy sú “zásobárne vody”. Vďaka tomu, v lete odparujúca sa voda chladí okolitý priestor. Odparením jedného litra vody pritom budova ušetrí približne 0,7 kWh energie potrebnej na prevádzku chladenia. Ak si to premietneme na plochu a vyčíslime úsporu, tak 1 mm zrážok zachytených v retenčnom systéme vegetačnej strechy, na ploche 100m2 dokáže svojím odparením ušetriť 70 kWh energie potrebnej na chladenie vnútorných priestorov budovy v letných dňoch!

Mýtus: Vegetačná strecha je bezúdržbová?!

Či už extenzívna, polo intenzívna alebo intenzívna, o všetky sa treba primerane starať. Údržba extenzívnej strechy je nenáročná. Spočíva v občasnom odburinení, dosadení vypadnutých rastlín, či v letných mesiacoch pri dlhšie trvajúcom suchu, v miernej závlahe. S výškou substrátu rastie aj náročnosť starostlivosti. Avšak ani pri intenzívnych strechách sa nedá hovoriť o údržbe, ktorú by človek sám nezvládol.

Fakt: Vegetačné strechy a vegetačné fasády produkujú kyslík.

Podľa typu strechy a intenzity výsadby dokáže 10 m2 extenzívnej zelenej strechy vyprodukovať za 1 deň kyslík pre 1 dospelého človeka! Pri vegetačných fasádach dokáže rovnaká plocha vegetácie vyprodukovať kyslík až pre 30-tich dospelých ľudí za deň! Priamo úmerne k produkcii kyslíka patrí aj spotreba oxidu uhličitého.

Mýtus: Predstavujú veľkú investíciu a nemôže si ich dovoliť každý.

O niečo vyššie vstupné náklady na realizáciu sú kompenzované s celým radom pozitívnych aspektov vegetačných striech opísaných vyššie. Vstupné investície dnes už nie sú merateľným nástrojom pre kvantitatívne zaradenia budovy do oblasti drahá/lacná. Merateľnými faktormi sú prevádzkové náklady, tvorba emisií, čas za ktorý je potrebná opätovná obnova stavby či jej častí no a s tým spojená uhlíková stopa.

Fakt: Znižujú prevádzkové náklady, šetria vaše peniaze.

Vegetačná strecha plní funkciu izolácie. V zime prispieva k udržaniu tepla v budove a v lete naopak, chráni vnútorný priestor pred prehrievaním. V kombinácii s odborne vypracovanými detailmi zvyšku stavby tak dokáže významne eliminovať potrebu budovy na vykurovanie a chladenie.

Fakt: Sú prírodným absorbérom hluku a prachu.

Vegetačné strechy sú priateľom alergikov. Sú to prírodné práčky vzduchu. Vďaka odparovaniu vody zvyšujú vlhkosť vzduchu, čo pomáha k lepšiemu pocitu z dýchania v ich blízkosti. Absorbujú prach z okolitého prostredia. Rastliny pohlcujú CO2 a produkujú kyslík. Vegetácia na streche tvorí prírodnú protihlukovú stenu. Tlmí hluk z prostredia a zlepšuje kvalitu bývania.Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR