Blog

Manažér riadenia projektov

26.03.2022 17:54:23

K2projekt

Správna koordinácia projektu a jeho nosných článkov, akými sú jednotlivé odborné profesie, prináša so sebou mnoho pozitív. Manažér riadenia projektu má za úlohu najmä správne, odborne a technicky realizovateľne skĺbiť myšlienku a ideu architekta. Kontroluje a overuje projekčný návrh s technickými možnosťami realizácie a platnou legislatívou. Častokrát je táto funkcia spojená do jednej funkcie s projektantom diela. Prečo je manažér pre riadenie projektu mimoriadne dôležitý, vám prezradíme v nasledujúcom článku.

Cieľom spolupráce architektov s ich klientami je vytvoriť hodnotné dielo, v ktorom bude skĺbená myšlienka architekta s predstavou klienta. Výsledkom ich vzájomnej kooperácie je architektonická štúdia, ktorá dáva až hmatateľný obraz o tom, ako má dielo vyzerať.

Cieľom developera, ako aj investora je postaviť dielo/stavbu, ktoré bude jeho spoločnosť reprezentovať. Na trhu zaujme svojou nevšednosťou, čím získa pozornosť a lepšiu stratégiu pre predaj a zisk.

Úlohou manažéra riadenia projektu je:

  • Naplniť ciele a očakávania architekta, developera a investora zároveň.
  • Zachovať dizajn, myšlienku a ideu architekta v súhre a vzájomnej symbióze s technickým a odborným riešením stavby.
  • Prebrať na seba mieru zodpovednosti za správny konštrukčný a technický návrh diela.

Vďaka manažérovi riadenia projektov, majú jeho klienti viac času na riešenie svojich primárnych cieľov a aktivít. A to v pracovnom i osobnom živote.

Ako to funguje?

Základom je dôvera. Manažér riadenia projektu je vaším partnerom. Jeho cieľom je aplikáciou svojich vedomostí a zručností odovzdať do vašich rúk hotové projekčné dielo. Dielo, ktoré bude plne pripravené na tendrovanie dodávateľa alebo aj priamo na realizáciu.

Čo ak mám svoj projekčný tím?

Máte svoj overený projekčným tím? Pre nás to nie je žiadna prekážka! Manažér riadenia projektu dokáže koordinovať aj vašich odborníkov, držať záštitu nad celým procesom riadenia, vyhodnocovať riziká a správne delegovať prácu. Tak, aby ste mali rozviazané ruky a mohli sa venovať ďalším projektom, klientom, podnikaniu a sebe..

Je vhodné aby manažér riadenia projektu bol aj jeho hlavným projektantom?

Riadenie projektu si vyžaduje skúsenosti, vedomosti v oblasti projekcie a realizácie stavieb, technické a odborné zručnosti. Potrebné sú tiež empatické a manažérske vlastnosti a schopnosti a v neposlednom rade čas. Architektonicko-konštrukčné projektovanie stavieb si vyžaduje technické zručnosti a myslenie, zmysel pre detail, a cit pre konštrukcie. Architektonicko-konštrukčné projektovanie aj manažment riadenia projektu sú veľmi úzko súvisiace funkcie, ktoré jedna bez druhej nefungujú správne. Kedy je potrebné, aby tieto dve funkcie zastávali aspoň dvaja odborníci? O tom rozhodujú najmä rozmer diela a časová náročnosť na logistiku projektovania.
U nás v K2projekt-e tieto rozhodnutia nemusia robiť naši klienti. Vieme vám odporučiť, ako správne projekt nastaviť, koľko odborníkov do neho angažovať tak, aby boli naplnené vaše očakávania.

Kedy mám manažéra riadenia projektu osloviť?

O tom, kedy dovolíte aby manažér riadenia projektu vstúpil s vami do spolupráce, rozhodujete vy. My odporúčame, aby ste nás prizvali do procesu pri tvorení architektonickej štúdie. Už tu vám vieme byť nápomocní odbornými radami a postrehmi. Naša práca však naplno začína projektom pre stavebné povolenie.

Kedy môžem vidieť výsledky?

Výsledky našej spolupráce sú viditeľné okamžite. Napríklad tým, že získavate čas na rozvíjanie svojho podnikania, zatiaľ čo my sa postaráme o technické detaily vášho projektu.

Ako mám preskočiť konkurenciu a získať priestor na rozvoj svojej spoločnosti?

So správnym manažérom pre riadenie vašich projektov sa vám otvárajú možnosti. Možnosť sústrediť sa na svoje záujmy, budovať nové a upevňovať jestvujúce spolupráce. Budete tiež môcť venovať svoj čas a energiu tým správnym projektom a sústrediť sa na vlastný rast.
My v K2projekt-e si vážime váš čas. Neplytváme ním tak, ako neplytváme ani svojím časom. Váš úspech a spokojnosť sú zárukou našej dlhodobej a spokojnej spolupráce.

Ako mám začať spoluprácu?

Zakladáme si na dôvere, budovaní spoluprác a absolútnej spokojnosti našich klientov. Od toho, ako dnes pracujete, k tomu, ako by ste mohli pracovať, vás delí len jedno rozhodnutie. Ak sa rozhodnete, že nastal čas pre zmenu, sme tu pre vás.Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR