Blog

Projektovanie zdravotníckych zariadení

26.03.2022 18:10:39

K2projekt

Nemocnice, polikliniky, kliniky, domovy sociálnych služieb, či ambulancie. Toto je iba hŕstka zdravotníckych zariadení, ktoré by svojim architektonickým, stavebno-konštrukčným a technickým riešením mali byť špičkou medzi budovami. Ich priestory musia uľahčiť lekárom a zdravotníckemu personálu vykonať kvalitne svoju prácu. Pacientom by mali ponúknuť príjemné prostredie na zotavenia tela aj duše.

Čo sa skrýva za projektovou a stavebnou prípravou rekonštrukcie, modernizácie, novej výstavby týchto budov? Poďte s nami nahliadnuť do zákulisia jednej z tém.

Predprojektová príprava a projektovanie zdravotníckych zariadení

Projektovanie zdravotníckych zariadení je tímová práca. Vyžaduje si odborné znalosti, praktické skúsenosti a flexibilný tím odborníkov. Zdravotnícke zariadenia sú jedinečné stavby, preto k ním vždy zaujímame individuálny prístup.

Úspech kvality, premyslenia a spracovania projektu sa ukrýva v precíznej predprojektovej príprave. Známe pre nás musí byť nielen prostredie, kde sa stavba nachádza, ale aj jej úlohy a funkcie. Od tých súčasných, po tie navrhované. Každá medicínska stavba si vyžaduje individuálny prístup, individuálny rozsah projekčných prác a cielený manažment riadenia procesov projektovania.

Pri rekonštrukciách alebo zmenách stavieb netreba opomenúť statické prieskumy a analýzy, ktoré pripravia investora, ale aj projektanta, na ďalšie etapy práce. Základom kvalitného spracovania projektu je podrobné zameranie stavby a jej digitalizácia. Nasleduje spracovanie stavebno-konštrukčného riešenia , ktoré zohľadňuje aj nadväzností na okolie a lokalitu. Kvalitná predprojektová príprava so sebou prináša aj kvalitný model stavby. Takáto príprava na seba postupne “nabaľuje” mnoho dôležitých detailov, ktoré v konečnom dôsledku tvoria ucelený koncept a prinášajú komplexné riešenia pre investora, ale aj realizátora.

Pri novostavbách je nedeliteľnou súčasťou, projektu zdravotníckeho zariadenia, spolupráca s vnímavým a skúseným architektom. Vzájomná spolupráca sa dopĺňa skúsenosťami jednotlivých odborníkov. Spoločným úsilím vzniká koncept nového zdravotníckeho zariadenia.

Predprojektová príprava je spojená s tým, čo sa na prvý pohľad dá len ťažko vytlačiť formou výkresov a skíc. Je tvorená najmä hodinami štúdií mikrolokality, premýšľaním nad správnou a logickou funkčnosťou zdravotníckeho zariadenia a dômyselnou tvorbou nového okolia, ktoré ma podčiarknuť celý koncept riešenia. Súčasťou predprojektovej prípravy sú konzultácie s odborníkmi, s investorom, konzultácie s lekármi, obhliadky stavby, zamerania, modelovania aktuálneho stavu stavby, hľadanie riešení, optimalizácia návrhu a mnoho inej, častokrát neviditeľnej “mravenčej práce”.

To. či bola predprojektová príprava zvládnutá, sa ukáže pri projektovaní zdravotníckeho zariadenia takmer okamžite. Ako? Logika, nadväznosť, zainteresovanie správnych odborníkov do projektu, a efektivita projektovej úrovne. Vzájomné zosúladenie týchto častí prináša investorovi dielo, ktoré bez problémov zvládne legislatívny proces schvaľovania a plynule prechádza do úrovne realizácie.

Z našej kancelárie vychádzajú menšie a aj väčšie projekty zdravotníckych zariadení. Sme ich aktívnou súčasťou od prvej myšlienky, s ktorou nás klient osloví, až po úplne odovzdanie pacientom a lekárom. Ciele si stanovuje klient, obsah, teda technické zadanie, funkcionalitu a formu, teda hmotové a technologické riešenie, prináša náš tím špecialistov.

Pozrite sa, čo sme projektovali tu

Naši odborníci sú tu pre vás a vaše projekty.Vytvorené a spravované spoločnosťou vector011. Informácie GDPR